ค่าบริการ

วีเนียร์ & ครอบฟัน

วีเนียร์ (Ceramic Veneer)

9,000 - 12,000

ครอบฟันโลหะ (Full metal crown)

9,000 - 24,000

ครอบฟันโลหะกับเซรามิค (Porcelain fused to metal crown)

8,000 - 18,000

ครอบฟันเซรามิคล้วน (All ceramic crown)

12,000 - 18,000

เดือยและก่อแกนฟัน (Post & Core build up)

4,000 - 4,500

ส่งข้อความ