ค่าบริการ

จัดฟัน

จัดฟันแบบ Metal

39,000 - 46,000

จัดฟันแบบ Ceramic

49,000 - 55,000

จัดฟันแบบ Damon Q

69,000 - 75,000

จัดฟันแบบ Damon Clear

75,000 - 79,000

จัดฟันแบบ Invisalign

60,000 - 160,000

ขั้นตอนการจัดฟัน

ก่อนจัด

  • ปรึกษาแพทย์
  • ถ่ายรูปเก็บประวัติ
  • พิมพ์ฟัน
  • X-ray จัดฟัน
  • เคลียร์ช่องปาก

ขณะจัด

  • พบแพทย์ตามเวลานัด
  • แบ่งจ่ายรายเดือน
  • การแบ่งจ่ายขึ้นอยู่กับชนิดเครื่องมือจัดฟัน

หลังจัด

  • ทำรีเทนเนอร์
  • กรณีพิเศษคือ ใส่ฟันปลอม อุดช่องว่าง เป็นต้น
ส่งข้อความ