ค่าบริการ

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม Dentium

39,000

รากฟันเทียม Conelog

49,000

รากฟันเทียม Astra

59,000

Stent สำหรับรากฟันเทียม

2,000

ส่งข้อความ