ค่าบริการ

ฟันปลอม

ฟันปลอมบางส่วนฐานอะคริลิก (TP)

3,500 - 4,000

ฟันปลอมบางส่วนฐานยืดหยุ่นได้ (Valplast)

49,000

ฟันปลอมบางส่วนฐานโลหะ (RPD)

8,000 - 18,000

ฟันปลอมทั้งปาก (Completed denture)

25,000 - 30,000

ส่งข้อความ