ค่าบริการ

ทันตกรรมทั่วไป

อุดฟัน

700 - 1,600

ขูดหินปูน

700 - 1,500

ถอนฟัน

700 - 1,500

ผ่าฟันคุด

1,500 - 4,500

เคลือบฟลูออไรด์

500

รักษารากฟันหน้า

4,000 - 6,000

รักษารากฟันกรามน้อย

6,000 - 8,000

รักษารากฟันกรามใหญ่

9,000 - 12,000

ส่งข้อความ