ค่าบริการ

ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟันที่คลินิกระบบ Cool light (Office bleaching)

7,000

ฟอกสีฟันที่บ้าน (Home bleaching)

5,500

น้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน

หลอดละ 600

ถาดฟอกสีฟัน

ชิ้นละ 2,000

ส่งข้อความ